17. oktober 2019

Information om malebehandling af eternittage

 

Ved den korrekt højtryksrensning af eternittage, og  efterfølgende algebehandling,

fjernes snavs, mos og alger fuldkommen fra pladerne.

Efter rensning vil pladerne fremstå rene, men med en uensartet overflade med

ar og fordybninger fra de fjernede begroninger.

 

Spor efter disse ar og fordybninger vil stadig være der når den korrekte

mængde  tagmaling er blevet påført.

Disse ar og fordybninger giver nogle skyggevirkninger på dette

færdigmalede eternittag. Skyggerne kan fejlagtigt opfattes som en

skjoldning.

Dette er ikke tilfældet – der er tale om et såkaldt optisk bedrag – idet

skyggerne forsvinder, når tages ikke er påvirket af kraftigt sollys.

Skyggevirkningen forsvinder helt i regnvejr.

 

 tagmaling indeholder emulgeret alkydolie, der har en stor

grundingseffekt. Dette betyder at en egentlig grunding kan udelades.

I varmt vejr, hvor tagfladen er varm og tør, kan man med fordel foretage

en grunding med vand.

Denne grunding har til formål, dels at afkøle tagfladen, og dels at gøre

pladerne mindre sugende. Formålet er at man opnår en tør lagtykkelse på

minimum 120 my.

  

Efter malebehandlingen får vores kunder efter 3 år tilbudt en algebehandling

og herefter hvert andet år.

Algebehandlingen koster i 2006 Kr. 1.000,- + moms.