17. oktober 2019
 

NordsjÖ Tagmaling

Tekniske egenskaber

Robust, diffusionsåben plastalkydmaling med

halvmat og vejrbestandig overflade.

Tagmaling er tilsat mug og skimmelhindrende midler.

Anvendes på faste, stærke og velafrensede samt

smittefrie eternittagplader, eternitskiffer, tegl, cement/betontagsten, opsat efter gældende forskrifter.

Behandling

Afrensning af asbestholdige tagplader skal

udføres med godkendt type rensemetode jævnfør

Arbejdstilsynets vejledning.

  

- Afrensning med specielt miljø godkendt

renseudstyr

  

- Reparation af revner og fejl - eventuelt

udskiftning af meget skadede tagplader

  

- 1 x sprøjtning med tagmaling fortyndet med ca.

10% vand

  

- 1 x sprøjtning med tagmaling ufortyndet.

 

Bemærkning

Minimumstemp. skal være mere end + 5° C. - hele

døgnet. Den relative luftfugtighed må ikke være

over 80% under arbejdets udførelse og i

malingens optørringsperiode.

Malearbejdet udføres i stabil tørvejrsperiode.

      •Ved slibning eller svejsning af behandlede

        overflader, samt fjernelse af maling ved

        brug af varmluftsblæser/flamme eller lign.

        kan der dannes sundhedsskadeligt støv

        og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug

        om nødvendigt egnet åndedrætsværn.

  

TEKNISKE DATA

Mbk-type:               Plastalkydmaling, halvmat.

Anvendelsesområde: Ude

Bindemiddels type: Plastalkyd

Glans: 20 - halvmat

Diffusionstæthed:

CZ(H2O)-værdi Ca. 2

Pam-værdi 4-5 

Påføring: Pensel, rulle eller airless sprøjte

Rækkeevne ved

airless sprøjte:

ca. 4-5 m²/liter

Fortynding: Vand

Tørreatid v. 23°C/50%RF: Ca. 2 timer

Genbehandling: Efter 1-8 timer

Underlagets min. temp: +5° C.

Underlagets max. temp: +25° C.

Nuance:

Sort, antrasitgrå, mokka,

 svenskrød, teglrød

Emballage størrelse: 10 liter/ 100liter

Lagring: Frostfrit

Rengøring af værktøj: Sæbevand

Sikkerhedsmærkning

Sikkerhedsregler (1993): 00-1

Brandfareklasse: Ingen

Sundhedsfareklasse: Ingen