17. oktober 2019

Maling af eternittage, tegl- og betontagsten

Generelt behandlingsforslag

 

Behandlingsforslag

 

* Afrensning med specielt miljø godkendt renseudstyr

  Ved afrensning af tegl- og betontagsten kræves at taget er forsynet med undertag.

* Reparation af revner og fejl - eventuelt udskiftning af meget skadede tagplader

* Behandling mod begroning af alger og mos.

* 1 x sprøjtning med tagmaling fortyndet med ca. 10% vand

* 1 x sprøjtning med tagmaling ufortyndet

 

Bemærkning!

 

tagmaling indeholder emulgeret alkydolie, som har en grundings effekt,

således at egentlig grunding kan udelades, hvis de rensede eternitplader er

faste, stærke og udviser uvæsentlig afsmitning.

 

I meget varmt vejr, hvor tagfladerne er meget varme og tørre, kan man

med fordel foretage en ”grunding” med vand. Denne grunding har til formål,

dels at afkøle tagfladerne og dels at forvande tagpladerne, så de ikke er så

kraftigt sugende.

 

Hvis der efter rensningen er tagplader, der er kraftigt afsmittende og

løse i overfladen, bør disse plader udskiftes.

  

Farver: