17. oktober 2019

Malerfirmaet Ren & Mal

Viborgvej 12 Hammershøj

8830 Tjele

Tlf: 23 42 95 04

Værd at vide

Opstart

Det kommer til at foregå efter aftale med Dem,

og vi tilstræber altid at ringe senest dagen før.

 

Rensning af tagrender

for at rensningen af taget ikke skal stoppes i

utide p.g.a. tilstoppede tagrender, bedes De

rense tagrenderne for snavs o.l. inden vi

kommer og renser taget. De kan også vælge at

lade os rense tagrenderne for Dem. Dette kan

vi tilbyde for 300,- Kr. + moms.

 

Ting på loftrummet

Da afrensningen af taget foregår med vand og

ved et højt tryk, er der mulighed for, at der ved

de lodrette samlinger af bølgetagpladerne kan

komme lidt vand ind på loftrummet. Det er

derfor en god ide,  enten at flytte lidt på

tingene, så de ikke står under de lodrette

samlinger, eller også at lægge lidt plastik hen

over. Det indkomne vand vil lægge sig ovenpå

isoleringen og forsvinde efter nogle dage ved

almindelig fordampning, ved den høje

temperatur der er i loftrummet, ved solskin. Vi

kan også foretage afdækningen som derefter

vil blive faktureret til timepris af 300,- Kr. plus

moms.

 

Bemærkninger om utætheder

Hvis De allerede på nuværende tidspunkt er

opmærksom på, at der er utætheder i Deres tag,

eller måtte have andre bemærkninger

vedrørende taget, så bedes De gøre os

opmærksom på dette ved afgivelse af Deres

ordre.

 

Tilslutning til vand og el

Hvis ikke De er hjemme, når vi kommer for at

rense og male, bedes De sørge for, at vi har

adgang til en vandhane samt

stikkontakt/ledning med 220 Volt.

Vandforbruget til rensning af et typisk

parcelhus er mellem 5 og 10 m³.

  

Filtre til opsamling af asbest

Inden rensevandet ledes i kloakken, suges det

via tagrenden til et specielt filteranlæg, som

indeholder asbestfiltre, som opsamler snavs og

asbest fra taget. Vi sørger selvfølgelig for, at de

fyldte filtre bliver afleveret på godkent

renovationsplads.

  

Behandling af taget mod alger

Når tagrensningen og efterfølgende

afskyldning er foretaget, får taget en kemisk

algebehandling, som sprøjtes ud over taget i

fortyndet form, således der ikke sker skade på

Deres blomster, buske eller anden beplantning.

Grunding af taget

Normalt skal taget ikke grundes. Såfremt at

specielle forhold kræver grunding af taget, er

dette med i prisen.

 

Maling af taget

Den maling som anvendes er en

diffusionsåben, vandbaseret tagmaling speciel

velegnet til bølge, skifferetanit og

betontagsten. Malingen yder beskyttelse mod

vejrpåvirkninger, syreregn og miljøforurening

og fremtræder med en dekorativ, holdbar og

halvblank overflade. Taget males to gange med

den nuance som De ønsker. De kan vælge

mellem 5 forskellige nuancer :

 

Rødbrun, antrasitgrå, teglrød, mokka og sort.

Farverne er vejledende.

 

Garanti

Hvis ikke andet er nævnt er der 5 års garanti på

malingens holdbarhed. Malingen påvirkes i

større eller mindre grad af klimatiske forhold,

sol regn, temperaturforhold, fugtighed o.s.v.

Sådanne naturlige egenskaber er selvsagt ikke

en mangel. Deres garantibevis er Deres

faktura samt Deres kvitering for indbetaling af

fakturabeløbet og er gældende i 5 år fra

fakturadatoen.

 

Fuglekloder i rygningen (Skumbølgeklodser)

For en betaling af 20 Kr. pr. løbende meter rygnings-

side, kan vi tilbyde at udskifte Deres gamle

fugleklodser, hvorved De bliver fri for fygesne på

loftet.

 

Betaling

Hvis ikke andet er aftalt er

betalingsbetingelserne NETTO KONTANT

ved fakturaens modtagelse.

 

Rabat (dog ikke på NETTOPRISER)

Der er mulighed for, at opnå 5% rabat hvis der

er to, eller flere som slår sig sammen, indenfor

samme bebyggelse/gade.

 

Vedligeholdelse

Efter 3 år får De tilbudt en algebehandling og

herefter hvert andet år. Vedligeholdese-

algebehandlingen koster i 2006, Kr. 1.000,- +

moms, i alt 1.250,00 Kr.